PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH


dni profilaktyki 2019

Spotkanie dnia 13.03.2018 r. w Pałacu Prezydenckim
 

W dniu 13 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”, w której uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z całego kraju.

Na wstępie zebranych gości przywitał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda, po czym głos zabrała Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie wystąpili nw. eksperci odnosząc się do tematyki konferencji:  

  • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP
  • Paweł Mucha – Z-ca szefa Kancelarii prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji
  • Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP
  • Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Anna Młynarska – Sobczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Po wyczerpujących wystąpieniach ww. osób nastąpiła dyskusja zebranych uczestników.

 

 

Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznana przez MRPiPS.

 

W dniu 21 listopada 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Powiat Konecki w tej uroczystości reprezentowali: Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Zastępca Dyrektora PCPR Urszula Przygodzka, Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Agnieszka Kowalik oraz pracownik Zespołu Organizacyjno - Finansowego Paweł Owczarek.

Po powitaniu zaproszonych gości, Pani Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak trudna i ważna jest praca wykonywana przez pracowników socjalnych, którzy świadczą ją dla drugiego człowieka, dziękując jednocześnie za ogrom pracy wymagającej wrażliwości, poświęcenia i empatii. Podkreśliła również jak ważna jest praca w środowisku rodzinnym osób, którzy potrzebują różnych form wsparcia. Ponadto zwróciła uwagę na priorytety rodziny w kontekście państwa.

W uroczystości uczestniczyła także Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Wśród 13 nagród pieniężnych, jakie w roku 2016 przyznał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich otrzymało nagrodę zespołową za wieloletnią organizację Koneckich Dni Profilaktyki oraz konsekwentne działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki społecznej. Wnioskodawcą o przyznanie nagrody  dla naszej instytucji był Starosta Konecki Bogdan Soboń.

 


"Marka Konecka 2013"

 

Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów nagrody Marka Konecka 2013, zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Marka Konecka jest nagrodą dla osób i instytucji, które w swojej działalności przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Koneckiego. Tegoroczne Kuźnice Koneckie zostały zorganizowane 14 lipca w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniem wygłoszonym przez Starostę Koneckiego – Pana Bogdana Sobonia.

Wyróżnienie dla PCPR zostało przyznane za działalność, która przyczyniła się do rozwoju infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktykę.

Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia i jednocześnie zrobimy wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania.”


Podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, współpracujących na co dzień z nasza placówką.

Jadwiga Życka – Dyrektor PCPR w Końskich

 

http://www.tygodnik.net.pl/index.php/ruda-maleniecka/8623-kuznice-koneckie-2013-nagrody-trafily-do-zasluzonych-dla-powiatu-galeria-zdjec

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130715/KULTURA07/130719409

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku.

Nadrzędnym celem jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 12 sierpnia 1997 r. a także w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.