Archiwum Aktualności 2017

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

 

 AKTUALNOŚCI 2017

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018.
W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 


 

Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Poradnictwo prawne

- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00  – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                   

2. Poradnictwo z zakresu uzależnień

- w czwartki, w godzinach: 8:30 – 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                 

3. Poradnictwo psychologiczne

- w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                         

- w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

4. Poradnictwo informacyjno - socjalne dla klientów OŚrodka Interwencji Kryzysowej

-codziennie w godzinach: 7:30 - 15:30

 

Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.


Zajęcia odbywają się:
- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00

Uwaga !

Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój Nr 1)
bądź telefoniczny (41 260 49 71, 41 372 84 06 wew. 101) z pracownikiem PCPR
w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania
ze specjalistą.

 


 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020

Więcej

 


 

Wywiad z Z-cą Dyrektora PCPR dotyczący szkolenia pt. „Dopalacze i legalne substancje psychoaktywne”.

 

skan

 


 

Dopalacze, czyli co?

DSCN7566

Więcej

 


 

Promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Koneckiego w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

1

Więcej

 


loga projekt

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony jest tzw. Tydzień Mediacji.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) 
i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

W ramach Tygodnia Mediacji PCPR w Końskich zaprasza osoby zainteresowane polubownym rozwiązywaniem sporów oraz uzyskaniem informacji nt. mediacji do skorzystania z naszej oferty poradnictwa świadczonej przez kadrę w dniach:

16.10.2017 r. w godz. od 10:00 - 13:00 – Pani Urszula Przygodzka

                      w godz. od 13:00 – 15:00 – Pani Anna Prasał (w zakresie mediacji rodzinnych)

17.10.2017 r. w godz. od 12:00 – 15:00 – Pani Urszula Przygodzka

                      w godz. od   9:00 – 11:00 – Pani Katarzyna Suchenia (w zakresie mediacji rodzinnych)

18.10.2017 r. w godz. od 10:00 – 13:00 – Pan Sylwester Ślusarczyk (prawnik)

                      w godz. od 13:00 – 15:00 – Pani Mirosława Słowińska (psycholog)

                      w godz. od 16:00 – 18:00 – Pani Urszula Przygodzka

19.10.2017 r. w godz. od 14:00 – 17:00 – Pani Anna Prasał (w zakresie mediacji rodzinnych)

20.10.2017 r. w godz. od   9:00 – 12:00 – Pani Jadwiga Życka
                       w godz. od 12:00 – 14:00  - Pani Katarzyna Suchenia (w zakresie mediacji rodzinnych)

 

Poradnictwo świadczone będzie w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3.

Materiały promocyjne do pobrania:

Ulotka

Plakat

 


 

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego "Potrzebuję rodziców od zaraz"

 

 

PCPR w Końskich informuje, iż termin realizacji Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie został przedłużony do dnia 18.10.2017 r.
Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach od 16.00-19.00.
Ponadto nadmieniamy, iż prowadzony jest nabór uczestników do w/w programu na rok 2018.

 


 

Wydarzenia PŚDS Stąporków

 

 

IX Spartakiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych ,,Golgota Świętokrzyska 2017" - PŚDS Stąporków

kakw 284

 

 


 

Wycieczka do ZOO - PŚDS Stąporków

zoo2

 

 


 

Dni Końskich - dyżur w namiocie profilaktycznym

DSCN7548

 

 


 

Wyjazd rekreacyjny na Sielpię - PŚDS Stąporków

sielpia5

 

 


 

Festyn "Radoszyczanie dzieciom" - dyżur w namiocie profilaktycznym

 IMG 0877

 

 


 

Kuźnice Koneckie 2017 - dyżur w namiocie profilaktycznym

IMG 1076

Więcej

 


 

Koneckie Dni Profilaktyki 2017

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich uprzejmie informuje, że w dniach od 10 kwietnia do  6 czerwca 2017 r. na terenie Powiatu Koneckiego zorganizowane zostały po raz dwunasty Koneckie Dni Profilaktyki, które są częścią składową Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

W bieżącym roku obchodzone były pod hasłem „Rodzina – Twój Bezpieczny Świat”.

  Podczas spotkań organizacyjnych grupy osób zaangażowanych w organizację Koneckich Dni Profilaktyki,  trwały intensywne prace mające na celu ustalenie końcowego programu przebiegu ww. akcji w 2017 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich podjęli współpracę w zorganizowaniu ww. przedsięwzięcia z następującymi instytucjami:

- Starostwem Powiatowym w Końskich,

- Urzędem Miasta i Gminy w Końskich,

- Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich,

- Komendą Powiatową Policji w Końskich,

- Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich,

- Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Końskich,

- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich,

- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich,

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich,

- Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu ,,Radość” w Końskich,

- Świętokrzyskim Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia ,,Monar” w Kielcach,

- Komendą 13 -5 Hufcem Pracy w Końskich,

- Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Konecki”,

- Stowarzyszeniem ,,Spinacz”

- Szkołami,

- Pedagogami szkolnymi.

Przedstawiciele powyższych instytucji, stowarzyszeń i komisji wchodzą w skład członu organizacyjnego. Patronat medialny przedsięwzięcia sprawowało czasopismo ,,Ziemia Odrowążów”. Nawiązano współpracę z lokalnymi mediami:  Tygodnikiem Koneckim, Echem Dnia,  radiem PLUS, telewizją  lokalną tkn24,itv Końskie oraz z innymi instytucjami, które wyraziły chęć pomocy, współpracy i uczestnictwa w działaniach na rzecz szeroko pojętej profilaktyki.

Tegoroczne Dni Profilaktyki odbyły się pod patronatem Starosty Powiatu Koneckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz Kwartalnika ,,Ziemia Odrowążów”.
Podczas kampanii zaprezentowano wiele warsztatów, spotkań z terapeutami w formie wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek oraz programów artystyczno – profilaktycznych oraz innych. 

Po zliczeniu wszystkich danych liczbowych zawartych w obszernym harmonogramie KDP wynika, iż  w roku 2017 różnego rodzaju działaniami objęto grupę  8. 272  osób.

W załączeniu przedstawiamy szczegółowy harmonogram XII Koneckich Dni Profilaktyki w roku 2017 wraz z danymi liczbowymi.w roku 2017 wraz z danymi liczbowymi.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną realizację powyższego przedsięwzięcia.   

Harmonogram XII Koneckich Dni Profikatyki 2017

 


                                                                                              

    XI Pałacowe Spotkania Artystyczne w Rudzie Pilczyckiej

W dniu 20 czerwca jak co roku, wielbiciele wszelkich sztuk artystycznych zawitali do DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej na XI Pałacowe Spotkania Artystyczne. Tym razem tematem przewodnim było hasło „Bawmy się!”. Otwarcia imprezy dokonał Starosta Konecki Bogdan Soboń wraz z Zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Panią Urszulą Przygodzką Na scenie zaprezentowali się wykonawcy z wielu placówek województwa świętokrzyskiego. Artyści z PŚDS w Stąporkowie zaprezentowali w tym roku sztukę teatralną, brawurowo wystawiając inscenizację wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”. Przedsięwzięcie było duże – pracownia krawiecko – gobeliniarska szyła kostiumy, artystyczna i przyrodniczo – ceramiczna przygotowywały rekwizyty, a kulinarna karmiła głodnych aktorów. Trud się opłacił, nasi artyści wypadli świetnie, a ich występ nagrodzono gromkimi brawami. Pałacowe Spotkana Artystyczne to jednak przede wszystkim okazja do tego żeby się spotkać i zintegrować w pięknych okolicznościach przyrody. Jak zwykle było ciepło, słonecznie i bardzo radośnie.

 


 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu-autobus-Opel Movano

 

IMG 20170622 125956

Więcej

 


 

 

Festyn z okazji Dnia Dziecka

DSCN7285

Więcej

 


 

Notatka z przebiegu obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

DSCN6967

Więcej

 


 

Konferencja "Bezpieczny i aktywny senior"

DSCN6417

Więcej

 


 

Dnia 6 kwietnia br. w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się VIII edycja „Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu”. Udział w konkursie wzięło łącznie 23 wykonawców ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Koneckiego.

Organizatorem konkursu był Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Partnerami przedsięwzięcia byli:

- Tygodnik Konecki,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu, aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Imprezę poprowadził Pan Marcin Szyposzyński z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wszyscy artyści reprezentowali bardzo wysoki poziom. Po obejrzeniu wszystkich występów jury w składzie: -Przewodniczący - Anna Wojtasińska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich,- Wojciech Purtak redaktor naczelny Tygodnika Koneckiego,- Urszula Przygodzka z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, - Iwona Bednarczyk - Musiał pedagog z Gimnazjum Nr 1 w Końskich oraz Jan Bukład z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Końskich, wybrało najlepszych wykonawców, wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich „Uśmiechnij się”

II miejsce Szkoła Podstawowa w Królewcu

III miejsce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie „Szkolne rady na zdrowie”

Wyróżnienia:

  1. Pola Grzegorczyk - SP Nr 2 w Końskich
  2. Maria Szcześniak – SP w Wilczkowicach
  3. Szkoła Podstawowa w Górnikach

Nagroda za autorski tekst:

Alicja Jaworska „Jaki piękny świat”

 

 


 

Projekt KSWP Końskie "NOWA PRACA NOWE MOŻLIWOŚCI"

 

 

 


 

Ponad 700 tys zł z UE na usługi społeczne- Projekt "RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH"


Więcej

 


 

Najnowsze wydarzenia - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie:

Wycieczka do ZOO w Łodzi

Zabawa Walentynkowa

XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana”

 


 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 20-26 luty 2017 r.

Więcej


 

GRAFIK PORADNICTWA
DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
OD DNIA 1 LUTEGO 2017 r.

PORADNICWO PSYCHOLOGICZNE
- we wtorki
W godzinach: 15.00 - 17.00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
- w piątki
W godzinach: 15.00 – 16.00 – w siedzibie PCPR w Końskich,  ul. Spółdzielcza 3


Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia terminu konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 


 

Najnowsze wydarzenia realizowane w ramach XII Koneckich Dni Profilaktyki:

- Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

 


 

Dzień europejskiego numeru alarmowego

 


 

Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2017 r.
 
Poradnictwo prawne


- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 32   

Poradnictwo z zakresu uzależnień


- w czwartki, w godzinach: 8:30- 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 33  

Poradnictwo psychologiczne - Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 - w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
 - w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Poradnictwo informacyjno-socjalne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- codziennie w godzinach: 7:30 -15:30

Od dnia 29.03.2017 r.  do dnia 27.09.2017 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Zajęcia odbywają się:

-w środy, w godzinach:16:00-19:00

 
Uwaga !
Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój Nr 1 lub 2)
bądź telefoniczny (41 260 49 71, 41 372 84 06 wew. 101) z pracownikiem PCPR
w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania
ze specjalistą.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017.
W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Pobierz skierowanie