PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Aktualności

 

Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu 2018

 

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich odbył się finał VIII edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem wydarzenia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich oraz Miejsko - Gminny Dom Kultury w Końskich. Partnerami akcji  -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Tygodnik Konecki.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 43 wykonawców z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu koneckiego, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Końskich, Szkoły Podstawowej w Kłucku, Dziebałtowie, Kapałowie, Królewcu, Wilczkowicach, Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnej.

Występy dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie: Anna Wojtasińska – dyrektor PSSE w Końskich, Urszula Przygodzka – dyrektor PCPR w Końskich, Wojciech Purtak – redaktor naczelny Tygodnika Koneckiego, Barbara Kowalewska – pedagog ZSP nr 1 w Końskich, Jan Bukład  - instruktor MGDK w Końskich. Oprócz umiejętności  wokalnych i walorów artystycznych, jury oceniało również prozdrowotne treści utworów.

Finał konkursu zaszczyciła swoją obecnością Pani Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Laureaci:

Miejsce 1 - SP w Królewcu: Zofia Dudek, Amelia Bąk, Klaudia Łosiak, Kinga Piec, Julia Spera, Aleksandra Kowalczyk, Joanna Lachowska, Aleksandra Stachura, Kinga Owczarek, Jakub Zbróg (opiekunki: Agnieszka Nowacka, Dorota Kołodziejczyk);

Miejsce 2 - SP nr 1 w Końskich: Kacper Karbownik, Aleksandra Smyk, Maja Węgrecka, Natalia Banaszkiewicz, Nadia Ertman-Górecka, Amelia Dziurdź, Amelia Prochowska, Milena Świtoń, Martyna Łoś (opiekun: Maria Jolanta Hajduk);

Miejsce 3 - SP nr 2 w Końskich: trio: Martyna Stachera, Maja Stachera, Martyna Stachera, Nina Filiks (opiekun: Waldemar Kacperski).

Nagrodę za autorski tekst piosenki „Wirtualny vs realny świat” otrzymała pani Agnieszka Nowacka (SP Królewiec).

 

Wyróżnienia otrzymali:

  • SP w Wilczkowicach: Zuzanna Maciążek (opiekun: Anna Majchrzak),
  • SP w Kłucku: Maja Sosnowska, Julia Błońska, Oliwia Kołodziejczyk, Kalina Skowron, Natalia Bąk, Wiktoria Basiak, Natalia Opara, Kinga Czeczot, Iga Kałuźińska (opiekun: Krystyna Lewandowska),
  • PSP w Końskich: Iza Tomasik, Maja Gil, Ania Walkiewicz, Ewa Kopeć (opiekun: Małgorzata Grzybowska).

 

Nagrody w konkursie ufundowali: PSSE w Końskich, MGDK w Końskich oraz PCPR w Końskich.

 

View the embedded image gallery online at:
http://pcprkonskie.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId32d69b0349

 


 
 
Projekt "Aktywność To Twoja Szansa"
 
 
1 
 
 
 2
 

 
 
Spotkanie dnia 13.03.2018 r. w Pałacu Prezydenckim
 

W dniu 13 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”, w której uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z całego kraju.

Na wstępie zebranych gości przywitał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda, po czym głos zabrała Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie wystąpili nw. eksperci odnosząc się do tematyki konferencji:  

  • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP
  • Paweł Mucha – Z-ca szefa Kancelarii prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji
  • Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP
  • Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Anna Młynarska – Sobczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Po wyczerpujących wystąpieniach ww. osób nastąpiła dyskusja zebranych uczestników.

 
 
 

 
Od dnia 21.03.2018 r. PCPR w Końskich będzie realizował Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Zajęcia grupowe odbywać się będą:
- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że wszelkiego rodzaju oferty dotyczące zatrudnienia zawierające dane osobowe osób je składających, wpływające do Centrum poza procedurami naboru na stanowiska będą niszczone bezpośrednio po ich złożeniu.

 
INFORMACJA
W związku z inicjatywą pn. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 19-25 lutego 2018 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż osoby pokrzywdzone przestępstwem bedą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów/pracowników PCPR/OIK w Końskich.
Nadmieniamy, iż zamiarem powyższego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych, samorządowych na potrzeby i prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach działań promujących powyższą inicjatywę PCPR/OIK w Końskich zaprasza mieszkańców powiatu koneckiego do skorzystania z pomocy jaką oferuje nasza instytucja podczas pełnionych dyżurów.
HARMONOGRAM DYŻURÓW
23 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3 - udzielanie informacji i poradnictwa przez pracowników PCPR/OIK w Końskich
23 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3 - udzielanie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego oraz informacji i poradnictwa przez pracowników PCPR/OIK w Końskich.
plakat2

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że wszelkiego rodzaju oferty dotyczące zatrudnienia zawierające dane osobowe osób je składających, wpływające do Centrum poza procedurami naboru na stanowiska będą niszczone bezpośrednio po ich złożeniu.

Jest duże zapotrzebowanie na kandydatów na rodziny zastępcze w Powiecie Koneckim.

http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-konecki/item/25750-jest-duze-zapotrzebowanie.html


Ruszają szkolenia dla osób, które chcą stworzyć rodzinę zastępczą - Artykuł Tygodnika Koneckiego.

http://konecki24.pl/2018/01/30/ruszaja-szkolenia-dla-osob-ktore-chca-stworzyc-rodzine-zastepcza/


W związku z realizacją PAKTÓW ZATRUDNIENIOWYCH W POWIECIE KONECKIM Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie.

Ogłoszenie o naborze

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta oceny rozmów kwalifikacyjnych

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

 


plakat

 

komunikat

Grafik poradnictwa

w Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w 2018 r.

  1. Poradnictwo psychologiczne

-wtorek w godzinach: 16:00 - 17:00 - w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

  1. Poradnictwo pedagogiczne

-środa  w godzinach: 15.00 - 16.00 - w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż prowadzi nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018.
W związku z powyższym prosimy instytucje o kierowanie osób do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.


Grafik  poradnictwa

od dnia 1 stycznia 2018 r.

1.poradnictwo prawne

- w środy, w godzinach: 14:00 – 17:00  – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                   

2.poradnictwo z zakresu uzależnień

- w czwartki, w godzinach: 8:30 – 11:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                                 

3.poradnictwo psychologiczne

- w środy, w godzinach: 13:00 - 15:00 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3
                                                         

- w piątki, w godzinach: 7:30 – 15:30 – w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

4.Poradnictwo informacyjno - socjalne dla klientów OŚrodka Interwencji Kryzysowej

-codziennie w godzinach: 7:30 - 15:30

Od dnia 29.03.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. PCPR w Końskich jest realizatorem Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Zajęcia odbywają się:
- w środy, w godzinach: 16:00 - 19:00

Uwaga !

Osoby/rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa
proszone są o kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój Nr 1)
bądź telefoniczny (41 260 49 71, 41 372 84 06 wew. 101) z pracownikiem PCPR
w Końskich, w celu odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania
ze specjalistą.

 


Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020

Więcej


 

Archiwum Aktualności 2017

Archiwum Aktualności 2016

 

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

 

1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,

2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,

4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,

5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),

7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),

9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,

10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,

11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),

12. Wynik WR,

13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),

14. Kserokopia dowodu osobistego,

15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej),