PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Aktualności

 

 

Profilaktyka podczas I Koneckiej Senioriady

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich w osobach: Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR, Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE, Anna Kołba – Piekarska – p.o. Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Robert Kowalczyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Końskich, Jarosław Makówka i Jarosław Mytkowski – pracownicy PSSE w Końskich zorganizowali w dniu 16.09.2018 r. akcję profilaktyczną podczas I Koneckiej Senioriady.
     Na stoisku propagowano materiały edukacyjne dotyczące m.in. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi itp. Zainteresowanym udzielano informacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych, dofinansowań ze środków PFRON. Wśród uczestników imprezy rozpowszechniano również bezpłatnie Poradnik dla osób niepełnosprawnych przygotowany przez pracowników PCPR w Końskich.
     I Konecką Senioriadę zainicjowała Konecka Rada Seniorów działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich. Do zorganizowania wydarzenia zaproszono: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywni”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Końskich, Sekcję Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Końskich, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich.
     Na scenie w Parku Miejskim wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta oraz kabareciarze i muzycy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chór działający przy Domu Dziennego Pobytu w Końskich, chór emerytów związanych z koneckim oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Programy artystyczne zaprezentowali także przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zespoły ludowe: Rogowianka oraz Korniczanka. W ramach integracji pokoleń przedstawienie pt. „Rzepka” zaprezentowały przedszkolaki z szóstki.Na placu w pobliżu sceny można było oglądać oraz nabyć rękodzieło i obrazy wykonane przez seniorów. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna.
     Należy podkreślić, że w imprezie wzięło udział wielu konecczan i nie byli to wyłącznie seniorzy!

 

Artykuł na portalu Facebook

 

View the embedded image gallery online at:
http://pcprkonskie.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId275079713d

 

 


 

 

Akcja pn. „STOP UZALEŻNIENIOM” na koneckim skwerku

 

31 sierpnia 2018 r. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Końskich zorganizowali w centrum miasta stoisko profilaktyczne dla mieszkańców powiatu mających problem z alkoholem. Podczas akcji rozdawano ulotki dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielano informacji na temat punktów w których można szukać pomocy. Miejsce akcji nie było przypadkowe. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa konecki skwerek widnieje bowiem jako punkt, w którym często dochodzi do różnego rodzaju incydentów związanych ze spożywaniem alkoholu.

 

Artykuł na portalu Facebook

 

View the embedded image gallery online at:
http://pcprkonskie.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId9368b44ae4

 

 


 

DNI KOŃSKICH 2018

 

18 sierpnia 2018 r. podczas festynu z okazji Dni Końskich odbywającego się w Parku Miejskim, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich, Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Komendy Powiatowej Policji w Końskich pełnili dyżur w tzw. „namiocie profilaktycznym”. Podczas imprezy propagowano materiały edukacyjne dotyczące m.in.  zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi, idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły również przebadać się aparatem służącym do pomiaru ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przetestować ALKOgogle i NARKOgogle. Nakładając specjalne okulary można się było przekonać, jaki wpływ na sprawność psychomotoryczną wywiera alkohol lub narkotyki.

 

Artykuł na portalu Facebook

 

View the embedded image gallery online at:
http://pcprkonskie.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeIdc3bcf650ee

 


 

 

Festyn "RADOSZYCZANIE DZIECIOM"

 

W dniu 29 lipca 2018 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z pracownikami oraz koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczył w kolejnej edycji imprezy pn. "RADOSZYCZANIE DZIECIOM", pełniąc dyżur w tzw. "namiocie profilaktycznym". Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich, propagowano ulotki informacyjno-edukacyjne dotyczące m.in. idei rodzicielstwa zastępczego, handlu ludźmi, narkomanii, alkoholizmu oraz wielu innych o tematyce profilaktycznej. Udzielano również informacji i poradnictwa.

Artykuł na portalu Facebook

View the embedded image gallery online at:
http://pcprkonskie.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeId6832f3d69a


 

Spotkanie z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka

 

Dnia 04.06.2018r.  z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka, odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo  wychowawczych typu rodzinnego.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka witając serdecznie zaproszonych gości oraz dziękując wszystkim przedstawicielom pieczy zastępczej za zaangażowanie, zrozumienie oraz wytrwałość w pełnieniu tak, trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Następnie Starosta Konecki – Pan Bogdan Soboń złożył wszystkim przybyłym gościom podziękowania za okazane serce, trud i poświęcenie oraz troskę i opiekę, którymi każdego dnia obdarzają swoich podopiecznych. Również Członek Zarządu Powiatu Koneckiego – Pani Dorota Duda dołączyła się do złożonych gratulacji oraz podkreśliła, jak znaczącą rolę w społeczeństwie pełnią opiekunowie zastępczy. Wśród zaproszonych gości byli również: Pani Karolina Stępień – inspektor Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Końskich oraz  pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich: Izabela Kaliś – kierownik, Ewelina Trudnos, Anna Lis, Agata Zielińska oraz Robert Kowalczyk, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Podczas spotkania wyróżnionym rodzinom zastępczym oraz dyrektorom rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych wręczone zostały przez Starostę Koneckiego dyplomy oraz ordery „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” a wychowankom upominki w postaci książek oraz medale za szczególne osiągnięcia.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego posiada swoją wieloletnią tradycję, bowiem jest obchodzony od 30 maja 2006 roku na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tego cyklicznego wydarzenia jest poprawa losu dzieci odrzuconych i osieroconych, jak również  popularyzacja ruchu rodzicielstwa zastępczego.

View the embedded image gallery online at:
http://pcprkonskie.pl/index.php/aktualnosci#sigFreeIde9d15f9c02

 

 

 
Strona 1  |   Strona 2   |   Strona 3   |   Strona 4   |   Strona 5   |  Następne aktualności >>>
 
 

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,

2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,

4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,

5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),

7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),

9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,

10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,

11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),

12. Wynik WR,

13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),

14. Kserokopia dowodu osobistego,

15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej),