Informacje dla rodziców biologicznych, dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

tel: (41) 372-84-06 fax:(41) 372-57-60

PILNE: