PCPR Końskie - Placówki opiekuńczo–wychowawcze

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE: