PCPR Końskie - Rehabilitacja społeczna – dofinansowania ze środków PFRON

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

 


 

REHABILITACJA SPOŁECZNA

 


 

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy:

1. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Karta

Wniosek

2. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Karta

Wniosek

3. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Karta

Wniosek

4. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Karta

Wniosek

5. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Karta

Wniosek

6. Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Karta

Wniosek

 

Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Galant, tel. 41 372 84 06 wew. 103.