PCPR Końskie - Rehabilitacja społeczna – dofinansowania ze środków PFRON

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

 


 

REHABILITACJA SPOŁECZNA

 


 

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy:

 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 Karta

ikona word Wniosek

2. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Karta

ikona word Wniosek

3. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 Karta

ikona word Wniosek

4. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 Karta

ikona word Wniosek

5. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 Karta

ikona word  Wniosek

6. Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 Karta

ikona word  Wniosek

 

Poradnik dla osób niepełnosprawnych

ikona word Strona tytułowa

ikona word  Poradnik


1296678191 pdf Uchwała Nr 45/2019 Pełniącego Funkcję Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2019 r.

           w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


1296678191 pdf PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

           w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2019 r.


Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Galant, tel. 41 372 84 06 wew. 103.