Sprawozdania z działalności PCPR

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Sprawozdania z działalności PCPR

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2016 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2015 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2014 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2013 r.

Sprawozdanie.pdf

 


 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich za 2012 r.

Sprawozdanie.pdf