Zapytania o oszacowanie wartości usług

Ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Zapytania o oszacowanie wartości usług

|
Administrator

 

W związku planowaną w 2015 r. realizacją projektu systemowego „My samodzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w celu rozeznania rynku, zwraca się z prośbą  o oszacowanie następujących usług:

 

-doradztwo zawodowe,

-zajęcia rehabilitacyjne,

-organizacja kursów,

-organizacja obozu rekreacyjnego,

-poradnictwo pedagogiczne,

-poradnictwo prawne,

-poradnictwo psychologiczne,

-monitoringu,

-przygotowywanie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-wykonanie plakatów promujących projekt,